Tên :

Dương Gia Bảo

Nickname :

Bảo Máy Cày, Bảo Flash, Bảo Buồi

Tuổi :

19

Gu :

Chưa Biết

Nhóm Máu :

B

Đam mê :

Không Thích Tiết Lộ

Màu sắc yêu thích :

Xanh Biển, Xanh Lá, Vàng

Ảnh :