Tên :

Võ Đoàn Hồng Hiệp

Nickname :

Hiệp

Tuổi :

17

Gu :

H.Mai

Nhóm Máu :

chưa biết

Đam mê :

Không Thích Tiết Lộ

Màu sắc yêu thích :

Đen

Ảnh :

Lười tìm