Tên :

Phan Võ Hữu Nhuận

Nickname :

Nhuận Kì Nhông

Tuổi :

19

Gu :

N.H.N

Nhóm Máu :

chưa biết

Đam mê :

Không Thích Tiết Lộ

Màu sắc yêu thích :

Đen

Ảnh :